O PROJEKTE
Informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov

Vitajte na webovom portáli www.isedo.sk, ktorý vznikol na základe povinností vyplývajúcich zo zákona č. 306/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a slúži na mimoriadne objednávanie kategorizovaných liekov niektorých držiteľov registrácie humánnych liekov.

Prostredníctvom tohto webového portálu má lekáreň možnosť objednať pre pacienta kategorizovaný liek u držiteľa registrácie humánneho lieku, ak ho nie je možné zabezpečiť od držiteľa povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov obvyklou cestou. Objednávku je možné spraviť len na základe receptu, ktorý musí mať anonymizované osobné údaje pacienta. Upozorňujeme, že za zaslanie neanonymizovaného receptu hrozí uloženie sankcie od Ministerstva zdravotníctva SR vo výške od 5 000 do 100 000 EUR!

Takto objednaný liek bude do lekárne následne aj doručený - lekáreň má povinnosť takto objednaný liek prevziať, v prípade neprevzatia jej opäť hrozí sankcia od Ministerstva zdravotníctva SR vo výške od 5 000 do 100 000. EUR. Treba si preto uvedomiť, že v prípade objednávky v piatok podvečer nie je iná možnosť ako dodať liek cez víkend, kedy nechodia štandardné rozvozové smery. Zároveň upozorňujeme, že lieky objednané prostredníctvom informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov môžu byť dodávané aj mimo otváracích hodín objednávajúcej lekárne, opäť s povinnosťou lekárne aj takto dodaný liek prevziať.

Postup, ako sa na portáli zaregistrovať a spraviť objednávku nájdete v manuáli.

Zoznam liekov, ktoré je možné objednať na tomto webovom portáli, nájdete po vytvorení registrácie a prihlásení sa do svojho konta. Informáciu, kde možné objednať ostatné kategorizované lieky podobných spôsobom, nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.mzsr.sk.

Prevádzkovateľom Informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov je spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., so sídlom: Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 34 142 941, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1300/B, DIČ: 2020361717. Informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov je prevádzkovaný pre držiteľov registrácie humánnych liekov uvedených osobitne pri každom lieku.

V prípade otázok prosím kontaktujte call centrum spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. na tel. čísle 0800 101 444 alebo 0800 101 666 (voľba 2).